Class Schedule  

                                  NMHS 2015-2016 Bell Schedule

               High School Regular Day              High School Tuesday (Short Day)

1st Block 7:50  9:14  1st Block 7:50  8:55 
2nd Block 9:18  10:43 2nd Block 9:00  10:05 
3rd Block 10:47 12:12  3rd Block 10:10  11:05 
Lunch 12:12 12:35  Lunch 11:05  11:30 
4th Block 12:39 2:04  4th Block 11:35  12:40
5th Block  2:08  3:30  5th Block 12:45  1:50 
6th Grade Middle School Regular Day Middle School Tuesday (Short Day)
1st Block 7:50  9:10   1st Block 7:45    8:50 
2nd Block 9:12  10:32   2nd Block  8:55   10:00 
3rd Block  10:34 12:16   3rd Block 10:05  11:35 
Lunch 10:58  11:40   4th Block 11:40  12:40 
4th Block 12:18 1:38   5th Block 12:45   1:50 
5th Block 1:42   2:37       
6th Block 2:41   3:30       
           
 7th & 8th Grades   
   
   
1st Block 7:50   9:20       
 2nd Block  9:20  10:50        
Lunch 10:50  11:20       
3rd Block 11:25  12:40       
4th Block  12:45  2:00       
5th Block  2:00  2:40       
6th Block  2:45  3:30